Tilbage til oversigten

Kontakt


Salg og kundeservice +45 75 12 86 00

Efadeck® H2O Heavy

Serie: 0548

Vandfortyndbar, 2-komponent epoxymaling til betongulve. Slidstærk maling og en glansfuld overflade.

Bruges til maling af beton- og trægulve indendørs,  hvor man ønsker en slidstærk, kemikalieresistent  maling med en glansfuld overflade.

Malingen tåler spild af benzin, motorolie, diesel, spildolie, og bremsevæske. Batterisyre skal dog tørres op med det samme ved spild.

Velegnet til brug i såvel værksteder som garager,  lagerrum og levnedsmiddelrum.

Efadeck® H2O Heavy er også velegnet til brug på betonvægge, hvor høj slidstyrke og rengøringsvenlighed er nødvendig. Kan ikke anvendes på Curing-behandlede betongulve.

Hurtig Levering

1-3 dages levering direkte til din dør i Danmark

Fri fragt

Der er fri fragt ved køb for over 500,- ellers er prisen 79,- for levering til dansk adresse

God kundeservice

Har du brug for råd og sparring til dit projekt så ring eller skriv
fra 1.091,25 DKK
Inkl. moms

Varen er lagt i kurven,
shop videre eller gå til kurven

Varen er desværre ikke på lager.

Farver: Se tilgængelige farver
Emballagestr: 4 l /5,1 kg., 8 l / 10,1 kg.
Rækkeevne: 6 m²/l.
Tørretid: Brugstør efter 2 døgn ved 20°C.

Se specifikationer på teknisk datablad
Påføring: Pensel og rulle.

Se specifikationer på teknisk datablad.

OBS:
Sikkerhedsdatablad på hærder er at finde nederst på siden under Datablade. Er benævnt nr.: 0610-06235
Type: Vandfortyndbar
Fareikoner: GHS 05
Fareord: Fare
Risiko: - Forårsager hudirritation.
- Forårsager alvorlig øjenskade.
Efadeck H2O Heavy Hærder
Fareikoner: GHS 07 GHS 09
Fareord: Advarsel
Risiko: - Forårsager hudirritation.
- Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Anvendelse:
Gulvet skal være rent, støvfrit og tørt med max 10% fugtighed. Er gulvet vingeglittet, så overfladen er meget tæt, skal der foretages en grundig slibning. Test evt. overfladen ved at afsætte vanddråber på gulvet. Dannes der "perler" på overfladen, er gulvet for tæt og skal slibes. Efter slibning testes med vanddråber igen.

OBS! Maling og hærder omrøres homogent hver for sig, før de blandes sammen. Når maling og hærder, er blandet sammen, røres blandingen igen homogent før brug.

Efadeck® H2O Heavy 0548 blandes med Efadeck® H2O Hærder 0610-06235 i forholdet 4:1 (volumen). Indholdet i salgsenheden er afstemt iht. blandingsforhold derfor er det vigtigt at al hærderen blandes i malingen. Efter kraftig omrøring, er malingen klar til brug. Efter blanding med hærder skal malingen bruges inden 3 timer.

Ved betongulve der ikke tidligere er malet, grundes gulvet med Efadeck® H2O Heavy iblandet hærder og 10% vand.

Påføring af 1. lag maling sker bedst med kost eller pensel. Efter min. 4-6 eller max. 24 timers tørring påføres 2. lag, Efadeck® H2O Heavy blandet med hærder, med pensel eller rulle.

OBS! Ved flydebeton skal der fortyndes med 50% vand ved 1. lag og 25% vand ved 2. lag. Slutlaget påføres ufortyndet.

OBS! Produktet må ikke fortyndes med vand i slutbehandlingen og skal påføres i tyndelag. Det færdigmalede gulv må først belastes efter 2 døgns tørring. Afvaskning må først ske efter 7 døgns tørring.

Bemærkninger:
Efadeck® H2O Heavy virker bedst ved temp. >15 gr. C og RH < 85 %. Lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed vil forlænge tørretiden og kan ændre malingens egenskaber.

Tidligere malet gulv:
Efadeck® H2O Heavy hæfter godt på gulve, som tidligere er malet med Efadeck® Original, serie 0451. Skal dog mat slibes inden behandling for at opnå ordentlig vedhæftning.

NB! Det er vigtigt at sikre sig, at al malingen, der skal bruges til gulvet har samme batch nr.

OBS! Ved brug af stærke kemikalier på gulvet, kan man ødelægge malingens overflade og derved få et mindre rengøringsvenligt gulv.

HUSK: Sørg for at etablere god og tilstrækkelig ventilation mens malingen tørrer. Fjernelse af store mængder vanddampe er en forudsætning for, at malingen kan hærde.

Farve Glans Varenummer Beskrivelse
Black
Grey - Efadeck
White
Tekniskdatablad: Download (En-GB)
Download (Da-DK)
Sikkerhedsdatablad: Find det her

Kontakt


Salg og kundeservice +45 75 12 86 00