Tilbage til oversigten

Kontakt


Diana Aarre Erichsen Salgsassistent +45 76 11 53 12

Efadeck® Original

Serie: 0451

Slidstærk og kemikaliebestandig industri gulvmaling

Efadeck® Original Grå anvendes til overfladebehandling af indendørs betongulve, hvor man ønsker en stærk, støvfri overflade med god kemikalieresistens.  Dette produkt er udviklet til professionelt brug.
Malingen giver en stor slidstyrke, god vand- og kemikaliebestandighed. Slidstyrken er målt efter Taber-abraser (ASTM D 4060-84): 38,7 mg/1000 omdr.
Malingen tåler spild af benzin, motorolie, diesel, spildolie, og bremsevæske. Batterisyre skal dog tørres op med det samme ved spild.
Efadeck® Original er en en-komponent, fugtighedshærdende gulvmaling på basis af polyurethan.

Hurtig Levering

1-3 dages levering direkte til din dør i Danmark

Fri fragt

Der er fri fragt ved køb for over 500,- ellers er prisen 79,- for levering til dansk adresse

God kundeservice

Har du brug for råd og sparring til dit projekt så ring eller skriv
fra 1.385,00 DKK
Inkl. moms

Varen er lagt i kurven,
shop videre eller gå til kurven

Farver: Se tilgængelige farver
Emballagestr: 5 l /6,8 kg., 20 l / 27 kg.
Rækkeevne: 6 m²/l.
Tørretid: Brugstør efter 12-16 timer ved 20 °C.

Se specifikationer på teknisk datablad
Påføring: Pensel, kost eller rulle.

Se specifikationer på teknisk datablad.
Type: Opløsningsmiddelholdig
Fareikoner: GHS 02 GHS 08 GHS 09
Fareord: Fare
Risiko: - Brandfarlig væske og damp.
- Farlig ved indånding
- Forårsager hudirritation.
- Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Mistænkt for at fremkalde kræft.
- Kan forårsage irritation af luftvejene.
- Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
- Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Anvendelse: 
Overfladebehandling af indendørs betongulve, hvor man ønsker en stærk, støvfri overflade med god kemikalieresistens og lys grå farve. Dette produkt er udviklet til professionelt brug.

Egenskaber: 
Stor slidstyrke, god vand- og kemikaliebestandighed. Slidstyrken målt efter Taber-abraser (ASTM D 4060-84): 38,7 mg/1000 omdr. Malingen tåler spild af benzin, motorolie, diesel, spildolie, og bremsevæske. Batterisyre skal dog tørres op med det samme ved spild.

Arbejdsbeskrivelse:
Forbehandling (Nyt Gulv):  
Gulvet SKAL være RENT og TØRT - max. 10 % fugtighed. Er gulvet vingeglittet, så overfladen er meget tæt, anbefales en grundig slibning (se nedenfor). Curing-behandlede eller forseglede gulve kan ikke behandles med Efadeck® Original på grund af dårlig vedhæftning.

OBS! 
Ved flydebeton skal der fortyndes med 50 % Syntetisk Fortynder 0700 68063 ved 1. lag og 30 % ved 2. lag. Slutlaget påføres ufortyndet.

 

Herefter grundes med Efadeck® Original, serie 0451, fortyndet med 30% Syntetisk Fortynder, 0700-68063. Grundingen arbejdes bedst ned i gulvet med en kost. Efter min. 6 og max. 24 timers tørring påføres Efadeck® Original, serie 0451, ufortyndet. Hvis der går over 24 timers tørring, kan man risikere at toplaget ikke vil binde på grundingen. I dette tilfælde anbefales at male med en fortyndet udgave (Ca. 10-30 %) af Efadeck® Original, serie 0451 eller slibe gulvet. Sørg for effektiv udluftning både ved påføring og under hele tørringen. Ved manglende udluftning kan man risikere, at gulvet bliver mat og derved vanskeligere at holde rent. Et evt. 3. lag påføres efter min. 12-16 timer eller max. 2 døgn.

Slibning af betongulve: 
Før et betongulv males, skal gulvets modtagelighed for maling konstateres. Det kan f.eks. gøres ved at afsætte dråber af vand på betonen og se, om vanddråberne bliver liggende som perler ovenpå betonen, eller om vandet trænger ned i betonen. Hvis vandet bliver liggende som perler ovenpå betonen, skal gulvet slibes med en egnet gulvslibemaskine eller slyngrenses. Slibningen skal udføres, så de afsatte vanddråber kan trænge ind i betonen. Herefter fejes/støvsuges gulvet.

Genopfriskning af gammelt gulv behandlet med Efadeck® Original:
Løstsiddende Efadeck® Original fjernes. Herefter afrenses gulvet med Efadeck® Grundrens 10 % opløsning og efterskylles grundigt med rent vand. Evt. bare pletter grundes med Efadeck® Original, serie 0451 fortyndet med 30 % Syntetisk Fortynder, 0700 68063. Derefter males gulvet med 1-2 gange Efadeck® Original ufortyndet - se punktet: NYT GULV.Genopfriskning af gammelt evt. malet gulv:
Kontakt venligst vor tekniske afdeling for råd og vejledning.

Yderligere information se teknisk datablad.

Farve Glans Varenummer Beskrivelse
0451-88074 Grey - Efadeck

Kontakt


Salg og kundeservice +45 75 12 86 00